Csoportdinamika fejlesztés

A csoportdinamikai tréning során a résztvevők közti interakciók vannak előtérben. Elsősorban az „itt és most”-ra koncentrálunk. A tagok saját és mások viselkedéséről és azok okairól alkotott hiedelmeikkel találkoznak. A közös munka során meg tanulják maguk és egymás reális észlelését. A csoportdinamikai tréning fontos mozgatórugója a feedback. A visszajelzések nem egyenlőek az abszolút igazsággal, hanem megmutatják hogyan észlelünk másokat.

Mit kínál a csoportdinamikai tréning?
  • csoportszerepek tisztázása
  • együttműködő csapat
  • csapat szintű konfliktusok megértése és feloldása
  • magunk és mások reális érzékelése
  • csoport problémamegoldó képességének növekedése
A csoportdinamika nem más, mint a csoportban zajló konfliktusok, szerepek, érzelmek és konkurencia harcok egyvelege. Illetve mindezek tudatos és tudattalan személyközi komplex folyamatok érzékelése. A csoportdinamikai tréningen mély kapcsolat alakul ki a résztvevők és a tréner között.

Továbbá a csoportdinamikai tréning módszert lényege az alacsony strukturáltsági fok. A nap során a csapat és az egyének szükségletei határozzák meg a nap menetét. Az új helyzetnek és az alacsony strukturáltságnak köszönhetően a tagoknak lehetősége nyílik az ön-és csoportreflexióra, továbbá új viselkedési minták kipróbálására. A csoportdinamikai ülés során a csapat olyan szintű bizalmi helyzetet teremt, hogy a fent felsoroltak biztonságos környezetben kipróbálhatók.