PREZENTÁCIÓS ISMERETEK

A prezentáció során számos tényező léphet fel a közvetíteni kívánt tartalom hivatása ellen – többek között ilyen lehet a helytelen közlési mód vagy a rosszul felépített struktúra, az előadás időtartama, mely meg nem értettséget és az előadás iránti érdektelen jelenlétet eredményez. Az akadályokkal szembeni megoldást prezentációs tréningünk ismerteti.

Mely technikák elsajátítását biztosítja a tréning?

STRUKTURÁLT FELÉPÍTÉS
  • Hogyan érdemes felépíteni az előadást az átláthatóság és hatékonyság jegyében?
  • Mitől lesz egy prezentáció követhető?

BEFOLYÁSOLÁSI TECHNIKÁK
  • Hogyan létesíthető közvetlen kapcsolat a közönséggel?
  • Hogyan alkalmazhatóak nyelvi és metakommunikációs eszközök a befolyásolásra?

A FIGYELEM VEZÉRLÉSÉNEK MÓDSZERE
  • Hogyan kelthetjük fel a figyelmet különféle marketing eszközök segítségével (képek, színek, stb.)?
  • Hogyan hozható létre „valódi jelenlét” az előadáson?
A jó prezentáció megszólítja és cselekvésre ösztönzi hallgatóját – a participativitás eme szintjének eléréséhez elengedhetetlen azon technikák ismerete, amelyek a közlés tudatvezérelt és tiszta jellegét erősítik. Ha rendelkezésre áll a megfelelő metodika, az effektív közlés érdekében nem kevésbé fontos a kommunikáció nyelvi (hangsúly, hanglejtés, szünet, írásjelek hangzásban betöltött szerepe) és nyelven kívüli eszközeinek (mimika, gesztusok) megfelelő implementálása.