Szolgáltatásaink

Dolgozói elégedettség vizsgálat / E-learning / Hatékonyságvizsgálat
Tréningek / Szervezetfejlesztés / Csapatépítés /
Gamifikáció / Hírelemzés / Tesztek és kiválasztás / Személyiségfejlesztés

Dolgozói elégedettség vizsgálat

A dolgozói elégedettségmérés az alapvető szükségletekre és a dolgozók aggodalmaira világít rá. A felmérés mindig testreszabott, de rendszerint olyan kérdéseket vizsgál, mint pl. bérezés, leterheltség, csapatmunka, a vezetés értékelése, erőforrások, stb.
 • A dolgozók véleményének és igényeinek a felmérése
 • Megfelelő munkaerő alkalmazása és megtartása
 • Fluktuációval járó költségek csökkentése

Bővebben

Ez nem véletlen, hiszen ezen területekre koncentrálódik a vezetés figyelme annak érdekében, hogy a munkavállalók elégedettek legyenek és a vállalkozásnál maradjanak. Azonban a dolgozói elégedettségi felmérés nemcsak a vállalat érdekeit szolgálja, hanem a munkavállalókét is. Itt kifejezhetik véleményüket és úgy érezhetik, hogy a vezetőség figyel rájuk. Amint a problémás területek vagy kérdések felszínre kerültek, változtatásokat lehet előirányozni, amelyek nem feltétlenül fontos, hogy költséges megoldások legyenek. Jó példa lehet erre például az ingyen kávé, tea, víz bevezetése, vagy a dolgozók munkakörnyezetének a személyre szabása.

Régóta ismert tény, hogyha a munkavállalók elégedettségi foka magas, kevesebb munkavállaló hagyja ott a vállalatot, ami csökkenti az új munkaerő betanításának költségét, illetve az is, hogy a jó vállalati kultúra mágnesként fog új munkaerőt vonzani. Mára már a vállalati stratégia része, hogy a vezetőség a dolgozóktól visszajelzést kér és igényeiket kielégíti, ezzel is növelve a produktivitást. Az üzlet típusától és nagyságától függően az elégedettségi felmérések eltérőek lehetnek vállalatokként, ám összességében céljuk a dolgozók boldogságának és hozzáállásának mérése. Az elégedett munkatársak száma kolerációban áll a fluktuációval járó költségek csökkenésével.

Mi segítünk csökkenti a fluktuációval járó költségeket, hiszen a következő konkrétabb kérdésekre fókuszálunk a felmérés során

 • munkavégzés menete
 • kommunikáció
 • dolgozók támogatása
 • munkaelosztás
 • elismerés a vezetőségtől
 • vállalati kultúra
 • csapatban dolgozás
 • előmeneteli folyamat
Rendszeres és objektív elégedettségi felméréssel, javító intézkedések bevezetésével lépéselőnyre tesz szert az ezen módszereket használó vállalkozás. Hiszen ez alapozza meg a piaci kihívásokra való felkészülést, a megfelelő munkaerő alkalmazását és megtartását - amely mára a HR stratégia alapeleme.

E-learning

Cégen belüli képzés? Legyen a vállalatnál is élmény a tanulás az e-learning képzéseinkkel! A digitalizáció világában olyan innovatív módszert jelent e-learning tanfolyam, ami nem csak leegyszerűsíti a képzések megvalósítását, de ráadásul hatékony és rendkívüli előnnyel szolgál a vállalat eredményes működésében.
 • Elérhető kész vállalati tananyagok
 • Partnerre szabott leckék készítése
 • Tesztek és felmérések

Bővebben

A Hrsiker több, mint 10 éves tapasztalattal és hozzáértő szakemberek munkájával segíti a cégek sikeres fejlődését hatékony és átfogó vállalati belső képzések megszervezésével.

Az e-learning alapú oktatási rendszerünk egy olyan fejlett szolgáltatás, ami tökéletesen kiegészíti a hagyományos képzéseket. Ezen kívül a vállalati szervezeti kultúra részét képezi, mely egy hozzáadott értéket képvisel!

Kész tananyagaink mellett további vállalati képzésekben is segítséget tudunk nyújtani. Lehetőség van új leckék, teljes online képzési anyag készítésére, kérésre sokféle témát legyártunk a megfelelő szakértő bevonásával.

Jelenleg az alábbi témakörök kész tananyagai és tesztjei érhetőek el:

Értékesítés, Marketing, Piackutatás

Az üzleti gondolkodás alapjait sajátíthatják el ezáltal munkatársai. Mindez erősíti a vállalatot, hiszen nem csak a marketingosztály dolgozóinak fontos, hogy elsajátítsák az üzleti szemléletet, hanem mindenkinek, aki új belépő, vagy akik az Ön cégét képviselik.

Nyelv

Nyelvtudás elmélyítését, az üzleti nyelv elsajátítását segítő tananyagok, melyek végén tesztekkel ellenőrizhetik tudásukat és az eredmények tükrében alakíthatja tovább a tananyagokat.

Vállalati etika

Általános etikai irányelvekhez, illemtanhoz kapcsolódó tananyagok, amelyet a saját vállalati kultúrájához is könnyen igazíthat.

Jog

Általános jogi ismeretekhez szükséges tananyagok, amelyek elősegítik, hogy minden munkatárs egyaránt tisztában legyen olyan jogi szabályozásokkal, amelyek szükségesek a munkájuk elvégzéséhez.

Minőségbiztosítás

Biztonságos munkahely megteremtéséhez és a magas minőség fenntartásához szükséges információk, illetve minőségbiztosítási alapismeretekhez kapcsolódó tananyagok, tesztek.

Pénzügy

Azt gondolhatnánk, hogy a legtöbb munkatárs számára elegendő a napi rutin ismerete. Pedig nem árt átismételni a szabályokat és a legfontosabb pénzügyi mutatókat.

Munkavédelem

Munkavédelemhez tartozó széles körű ismeretanyag átadásához szükséges tananyagok találhatók ezen belül, amelyek megfelelnek a különböző szabályozóknak és központilag meghatározott előírásoknak.

Vállalati kommunikáció

A vállalat belső kultúrájához elengedhetetlen leckék, valamint a munkatársak felkészülését elősegítő tananyagok a külső kommunikáció támogatására.

Hatékonyságvizsgálat

Minden vállalat találkozik olyan problémákkal, amelyek megnehezítik működését vagy visszavetik fejlődését. Az akadályok felismerése és konkretizálása után célszerű számokban látnunk a vállalat működését, az elemzés elvégzésével választ kapunk a kérdéseinkre.
 • Pénzügyi terület
 • Sales terület
 • Marketing terület
 • HR terület

Bővebben

A hatékonysági számítások azonban akkor is hasznosnak bizonyulnak, amikor nem konkrét problémával állunk szemben, hanem egy átfogó képet szeretnénk kapni a vállalat működéséről, annak helyzetéről. A vállalat hatékonyságát több területen is minősíthetjük, a szervezeti egységek működését vizsgálhatjuk pénzügyi, sales, hr és a marketing területeken.

Pénzügyi terület

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk a vállalat pénzügyi területéről és az azt befolyásoló tényezőkről, nem csak a működési cash flowt, a forgótőkét, a készletforgalmat vagy a saját tőke megtérülését kell feltérképeznünk, hanem számításba kell venni az adósság és saját tőke arányt, a követeléseinket, valamint a vevői elégedettségi mutatókat, amely a versenyelőny megszerzésének fő eszköze.

A számítások azonban csak akkor fogják a vállalatot előre vinni, ha az eredményeket helyesen elemzik is. A gyakorlatban sok vállalat méri saját mutatóit, de eredményeik feldolgozására már nincsenek megfelelő eszközeik.

Sales terület

Az elmúlt években a hatékonysági mutatók objektív kimutatása talán egyik területen sem vált olyan fontossá mint a sales csoportoknál, hiszen az eredményesség itt az üzleti siker alapját jelenti.

Ha megfelelően mérjük fel a célszámok elérésének költségeit, vagy ha optimalizálni tudjuk a konverziós arányainkat az értékesítéssel és elérjük azt, hogy a látogatóinkból vevők legyenek, akkor az értékesítési tölcsér szivárgását is megakadályozhatjuk. A helyes adatok és irányok meghatározásával csökkenthetjük költségeinket és növelhetjük bevételeinket.

Marketing terület

Minden szervezet, amelyik lépéselőnyt akar szerezni a többiekkel szemben marketingtevékenységét hatékonnyá, aktivitását célorientálttá kell tennie. Minden megmozdulás a marketingben általában komoly befektetést jelent a vállalatok számára, sokszor úgy, hogy nem látják garantálva a marketingtevékenység sikerét. Azonban, ha itt is ragaszkodunk egy olyan stratégiához, amelyet a hatékonyságvizsgálati mutatók alapján állítottunk fel, akkor pontosan tudjuk mérni, hogy a marketingre fordított összeg mennyire hasznosul hatékonyan, és ha kell, beavatkozunk a marketing folyamatokba.

A ROI mutatók, a konverzációs arányok megállapítása abban segít, hogy tisztában legyünk az értékesítés növekményünkkel, vagy a befektetéssel elért leadjeinkkel. Ha sikeres stratégiát követünk, olyan ügyfélkört, vásárlókat szerzünk, akik biztosítani fogják a vevői élettartam magas értékét.

HR terület

A HR területén a hatékonysági mutatók felállításával olyan energiákat és kapacitásokat szabadíthatunk fel, amelyek bevételben, profittermelésben is meg fognak mutatkozni.

Amennyiben a munkaügy területén dolgozó szakemberek a megfelelő munkavállalókat szerzik meg a cégnek és ezt az értékes munkaerőt meg is tartják, megfelelően képzik és növelik a dolgozói elégedettségüket, akkor a munkavállalók korán elkötelezettek lesznek a vállalat iránt, amelynek alacsony fluktuációval vagy távolléti százalékkal kell majd számolnia.

Tréningek

Egy cég sikerét meghatározza munkavállalóinak szakmai tudása, naprakészsége, ezért fejlődésükhöz a Hrsiker Tréning hatékony tréningmegoldásokat nyújt.
 • Munkavállalói vagy vezetői kompetenciák fejlesztése
 • Gyakorlatorientált képzések

Szervezetfejlesztés

A szervezetfejlesztés egy komplex változtatási program, amely célja a szervezet teljesítőképességének és hatékonyságának javítása és egyben a vállalati struktúra és kultúra átvizsgálása. Amikor egy vállalat eredményei elmaradnak a benne rejlő potenciáltól, a munkaminőség javítása érdekében fontos az okok feltárása.
 • Kompetenciamérés
 • Folyamatelemzés

Bővebben

A változtatások irányának meghatározásához szükség van a pontos diagnózisra, amely hozzáértő és gyakorlott szakemberek által végzett mélyreható vizsgálatok alapján állítható fel. Fontos a hátráltató tényezők kimutatása és rangsorolása, amelyek gátolják a vállalkozás hatékony működését.

Amit kínálunk

 • FOLYAMATELEMZÉS
 • KOMPETENCIA MÉRÉSE
 • KIVÁLASZTÁS
 • BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
 • MOTIVÁCIÓ
 • ÉRTÉKELÉS
 • CÉLKITŰZÉS
Komplex szervezetfejlesztési eszköztárunkat felhasználva projektlépésenként haladunk fokozatosan a vállalat működésének optimalizálása felé. A folyamatok, rendelkezésre álló erőforrások, munkakörök és kompetenciák részletes elemzése után javaslatokat teszünk a változtatásokra. Az eredmények kiértékelésével azonban a munkánk nem ér véget, hiszen mi nyomon követjük a bekövetkezett változtatásokat. Szükség esetén javaslatot teszünk az utólagos beavatkozásokra, így a közösen befektetett idő és energia biztosan megtérül.

Csapatépítés

A különböző szituációs és csapatépítő játékok segítenek fejleszteni a csapatok készségszintjét és pozitív élmények által jobban összekovácsolja őket. A csapatépítő ötletek során egy közös cél érdekében rendkívül hatékonyan tudnak együttműködni, erősödik bennük a csapatszellem, amit a munkájuk során pozitívan képesek kamatoztatni.

Csapatépítő programjaink során a résztvevők megismerkednek a csoporton belüli szerepekkel, és hogy azok hogyan oszlanak el, hogyan lehet az ezzel járó helyzetekhez alkalmazkodni. A csapatépítő tréningjeink során nő az egymásba vetett bizalom, az összetartás és csoport szinten fokozódik a teljesítmény minősége.
 • Együttműködés és bizalomépítés
 • Csoportdinamika-fejlesztés

Bővebben

Megismerkednek a csoporton belüli szerepekkel, és hogy azok hogyan oszlanak el, hogyan lehet az ezzel járó helyzetekhez alkalmazkodni. A csapatépítés során nő az egymásba vetett bizalom, az összetartás és csoport szinten fokozódik a teljesítmény minősége.

Együttműködés és bizalomfejlesztés

A média az utóbbi évtizedekben egyre inkább az individualizmustól hangos. A társadalom folyamatosan arra ösztökél bennünket, hogy egyedül küzdjünk meg a problémáinkkal, kizárólag magunkra számíthatunk és az életünk egy folyamatos verseny. Ez a küzdelem és az egyedüllét azonban bizonyos idő elteltével nem visz minket előrébb, sőt gátolni fogja a másokkal való együttműködő kommunikációnkat is.

Mit adhat a tréning a résztvevőknek?
 • CSAPATBAN VALÓ EGYÜTTDOLGOZÁST
 • JOBB ATMOSZFÉRÁT
 • CSAPAT SZINTŰ KONFLIKTUSOK FELISMERÉSÉT
 • BIZALOMFEJLESZTÉST
 • EGYÜTTMŰKÖDŐ KÉPESSÉG FELISMERÉSÉT ÉS FEJLESZTÉSÉT
 • KOLLEKTÍVA ÉRZÉSÉT, EZÁLTAL A CSAPAT SZINTŰ HATÉKONYSÁGNÖVELÉST

A vállalatok éves forgalom, foglalkoztatottak száma alapján különbözőek, ám azt megállapíthatjuk, hogy sikeres egyszemélyes cégekből viszonylag keveset találunk. A kezdetektől fogva más emberekkel, csoportokkal, részlegekkel kell együtt dolgoznunk. Mi határozza meg ennek a tevékenységnek a sikerességét? Kutatásokkal igazolt, hogy az együttműködő, magas bizalmi szinttel rendelkező csoport. Egy szervezet hiába tömöríti a legmagasabb szakismerettel rendelkező munkavállalókat a régióban, ha azok nem tudnak együtt jól funkcionálni, nem jelent számára versenyelőnyt. Egy csoport hatásfokát nem az egyének teljesítménye, hanem a csoport eredményessége határozza meg. A bizalom és az együttműködés szintje pedig fejleszthető.

Csoportdinamika-fejlesztés

A csoportdinamikai tréning során a résztvevők közti interakciók vannak előtérben. Elsősorban az ‘itt és most’-ra koncentrálunk. A tagok saját és mások viselkedéséről és azok okairól alkotott hiedelmeikkel találkoznak. A közös munka során megtanulják maguk és egymás reális észlelését. A csoportdinamikai tréning fontos mozgatórugója a feedback. A visszajelzések nem egyenlők az abszolút igazsággal, hanem megmutatják, hogyan észlelünk másokat. A tréningek cégeknek, egyének, szervezeten belül elkülönülő osztályoknak egyaránt nyitott.

Mit kínál a csoportdinamikai tréning?
 • CSOPORTSZEREPEK TISZTÁZÁSÁT
 • EGYÜTTMŰKÖDŐ CSAPATOT
 • CSAPAT SZINTŰ KONFLIKTUSOK MEGÉRTÉSÉT ÉS FELOLDÁSÁT
 • MAGUNK ÉS MÁSOK REÁLIS ÉRZÉKELÉSÉT
 • CSOPORT PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSÉT

A csoportdinamika nem más, mint a csoportban zajló konfliktusok, szerepek, érzelmek és konkurenciaharcok egyvelege. Illetve mindezek mellett a személyközi komplex folyamatok tudatos és tudattalan érzékelése. A csoportdinamikai tréningen mély kapcsolat alakul ki a résztvevők és a tréner között.

Továbbá a csoportdinamikai tréning módszert lényege az alacsony strukturáltsági fok. A nap során a csapat és az egyének szükségletei határozzák meg a nap menetét. Az új helyzetnek és az alacsony strukturáltságnak köszönhetően a tagoknak lehetősége nyílik az ön- és csoportreflexióra, továbbá új viselkedési minták kipróbálására. A csoportdinamikai ülés során a csapat olyan szintű bizalmi helyzetet teremt, hogy a fent felsoroltak biztonságos környezetben kipróbálhatók.

Gamifikáció

A gamification játékelemek alkalmazását jelenti az élet játékon kívüli területein, hogy a folyamatokat még érdekesebbé és figyelemfelkeltővé tegye. A játékosítással fejleszteni tudjuk a csapatszellemet, erősíteni tudjuk az emberekben az elhivatottságot, bizalmat épít. Támogatja az egyének oktatását, fejlődését, segítségével egyszerűen és egyértelműen mérhetővé válik az egyéni teljesítmény.
 • Szituációs játékok
 • Tudatos viselkedés gyakorlása

Bővebben

Bővebben

A gamifikációval több oldalról lehet segíteni egy vállalat működését: nem csak motiválni tudjuk a munkavállalókat, hanem a játékosítással folyamatos monitoring lehetőséget is biztosítunk.

Vegyünk egy példát: Az elmúlt évek során Magyarországot több hackertámadás érte, mint Belgiumot vagy Franciaországot. A statisztika szerint a botnet hálózatokkal fertőzött országok világranglistáján a hatodik helyett foglaljuk el. A megdöbbentő adatok ellenére a magyarországi vállalkozások döntéshozóinak csupán egynegyede gondolja úgy, hogy munkavállalóinak szükséges informatikai biztonsági képzésen résztvennie.

A Hrsiker elkötelezett abban, hogy a vállalatok értékeit védeni kell. Ehhez ajánljuk a következő játékokat, illetve a hozzájuk tartozó leckéket:

 • Kiberbiztonság: ITS 360 (IT security 360)
 • Adathalászat és manipuláció: FM (Fishing and manipulation)

Játékaink célja, hogy a résztvevők informatikai biztonsági tudatossága erősödjön, az adatfelhasználás terén tapasztalt visszaélések felismerhetővé váljanak, és a mindennapi gyakorlat során elkerülhetők legyenek.

Játékainkkal játszva tanul az ember. Társaival stratégiát alkot, tényeket elemez, valósághű szituációk során döntéseket hoz. Az új ismeretek elsajátítása során megtanulja, hogy hogyan kezelheti saját és céges adatait biztonságosan.

Hírelemzés

Segítünk kiválogatni Önnek a leghasznosabb információkat az internet hálójából! A mai döntéshozók mindennapjait megkönnyítő szolgáltatásunk autentikus forrásokból gyűjti ki a szervezet számára hasznos információkat. Így egy vezető
 • naprakész lehet a cég számára előnyt jelentő tudástárból
 • az összegyűjtött információkat kategorizálva kapja meg, időt és pénzt spórolva ezzel
 • egy szervezet tagjai, osztályai előtt tértől függetlenül egyszerre jelennek meg a fejlődéséhez szükséges háttéranyagok

Bővebben

Új szolgáltatásunkkal a piaci változások követését lehet figyelemmel kísérni. Eszközünkkel betekintést nyerhetnek a beszállítók elemzésébe, a konkurencia monitorizálásába, kampányfigyelésbe, amivel minden vállalkozás iparágtól függetlenül nagy stratégiai előnyre tehet szert. A Business Monitor célja az, hogy kiszűrje a megfelelő információkat, figyeli a specifikus iparági és versenytársakkal kapcsolatos aktuális híreket.

A következő tevékenységeket lehet figyelemmel kísérni:

 • Naponta vizsgálja a honlapok változását és a rendszer azonnal értesítést küld, amint a felhasználó által fontos témákban bármilyen változás áll fent. 
 • A kívánt e-mail fiókban keres, és naponta értesítéseket küld azokra a kulcsszavakra, amelyekre figyelést indított.
 • A közösségi médiában keres kulcsszavakra, segítségével nem kell bejelentkeznie oda, elég, ha megadja a vizsgálni kívánt profil elérhetőségét.
 • Lehetőség van nyomtatott média tartalmak figyelésére is.
A megadott adathalmazból bárki kedvére készíthet statisztikákat, riportokat, készíthet prezentációt, vagy akár felhasználhatja hírlevélben is az adott információkat.  Legyen tájékozott velünk!

Helyezze el cégét az üzleti élet felgyorsult világában!

Tesztek és kiválasztás

Napjainkban minden ágazatban tapasztalható a felgyorsult változás. Negyedévente jelenik meg egy új eszköz, módszer, termék vagy szolgáltatás, sőt mára a távolság sem akadály, alig néhány kattintás. A jó hír, hogy vállalkozásunk a folyamatos változások ellenére mindig egyedi tud maradni munkavállalói tekintetében.
 • A megfelelő munkaerő megtalálása, kiválasztása, fejlesztése
 • Kompetencia alapú kiválasztás

Bővebben

A kiválasztás folyamata is átalakulóban van. Itt is mint más területen vannak új fejlesztések, örökzöld módszerek, újra gondolt klasszikus eszközök. Az eszköz kiválasztása azonban még nem ad teljes körű megoldást. Haladnunk kell ugyanis a felgyorsult környezetből fakadó elvárásokkal. Az internet korában nagyobb súllyal esik latba a jó kommunikáció, a magas stressztűrés, gyors tanulási és problémamegoldó képesség.

A kompetencia alapú kiválasztás irányába tolódás egyik eredménye, hogy rendszerint azon jó képességekkel rendelkező munkavállalót keressük, aki az adottságai segítségével egy szakma alapjait gyorsan elsajátítja. A jó szakmai tudás plusz, de komoly hiányosság, ha valaki a kommunikáció, a stressztűrés, problémamegoldás területein gyenge. Ezen kvalitások feltérképezésére kevéssé alkalmas a megszokott 30-40 perces interjú, amelyben a szakmai múltjáról faggatjuk a jelöltet.

Milyen kiválasztási módszerekkel és tesztekkel tudunk vállalatának segíteni?

 • Stresszinterjú
 • Vezetői interjú
 • Viselkedési interjú
 • Asszertív kommunikációs teszt és interjú
 • Monotóniatűrű kérdőív
 • Motivációs tesztek
 • Kudarckerülő vs. Teljesítményorientált kérdőív
 • Rugalmas alkalmazkodóképességet felmérő kérdőív
 • Vezetői stílus kérdőív
 • Kommunikációs, viselkedési stílus teszt
 • Konfliktus megoldási stratégiák kérdőív
 • Érzelmi intelligencia teszt

Személyiségfejlesztés

A személyiségfejlesztés segítségével az egyén szabadabbá és örömtelibbé válik a mindennapjaiban, a munkájában pedig motiváltabbá, hatékonyabbá, a csoport működése átláthatóbbá és eredményesebbé. A személyiségfejlesztés önfelfedező út, amely azon a felismerésen nyugszik, hogy fejlődésünk és boldogulásunk attól a képességünktől függ, hogyan tudunk működni egy rendszer részeként.
 • Konfliktus- és stresszhelyzetek kezelése
 • Dinamikus, élményközpontú fejlődés

Bővebben

Mikor segít a személyiségfejlesztés?

Ha a dolgozók szakmai együttműködést szeretnénk konfliktusmentessé, olajozottabbá tenni. Ilyen lehet pl.:

 • konfliktus-, stresszhelyzetek kezelése
 • kollégákkal való együttműködés nehézségei
 • az időgazdálkodás nehézségei
 • felelősségvállalási problémák – „Minden az én vállamat nyomja.”
 • az elismerés hiányának megélése
 • „Nincs idő a saját gondolataimra!” – érzése
 • megoldhatatlan feladathalmazok érzékelése
 • elszigetelődés a szervezetben, kommunikációs problémák
 • konfliktusok, együttműködési, feladat megoldási elakadások csapat szinten
A résztvevő olyan élményeket tapasztal meg, amiből az élet több területén profitálhat, előrébb juthat önmaga megismerésében. Csapatszinten tudatosodnak a dinamikák; a megoldási utak lerövidülnek, ezáltal egy vállalat is gyorsabb reakcióidőre, eredményesebb munkavégzésre lesz képes.

Kövessen minket itt is!

Hírlevél feliratkozás