Tréningek

Kommunikációs tréningek

Egy irodában egy férfi beszél a kollégák a hrsikernél pedig a laptopok előtt ülnek.
A cégen belül mindenkivel megtalálod a közös hangot?
Egy tárgyalás előtt izgulsz, hogy nem tudsz majd olyan meggyőzően beszélni, mint ahogy szeretnél?
Kommunikációs tréningjeinken megtanulhatod a meggyőző, magabiztos kommunikációt.
 • Üzleti kommunikáció
 • Meggyőző kommunikáció
 • Prezentáció
 • Konfliktus- és kritikakezelés

Bővebben

Üzleti kommunikáció

Üzleti környezetben számtalan módon szembesülhetünk azzal, hogy céljaink eléréséhez sokszor nem elegendő a legjobb versenystratégia alkalmazása sem, vagy az időszakos piaci fölény prezentálása. Ahhoz, hogy egyénileg és csapatban is eredményesek legyünk, folyamatosan fejlesztenünk kell kommunikációs kompetenciáinkat. Kommunikációs tréning tananyagaink ezt a fejlődést biztosítják.

Miben segít az üzleti kommunikációs tréning?

TÁRGYALÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK
Hogyan azonosítsuk és használjuk a különböző helyzetekben alkalmazandó tárgyalástechnikai módokat?

INTERPERSZONÁLIS KÉPESSÉGEK
Hogyan minimalizálható a reakcióidő spontán kommunikációs technikával?
Hogyan fejleszthetjük kommunikációnkat meglévő szókincsünk segítségével?

A HATÉKONY KÖZLÉS ISMÉRVEI
Milyen irányítási elvet érdemes követni az adott üzleti környezetben?
Miként fejezzük ki önmagunk hatékonyan és közérthetően?

Meggyőző kommunikáció

A sikertelen tárgyalási kísérletek kudarcként épülhetnek be. Ennek elkerülése érdekében fontos tudni, hogy a kommunikáció során nem csak a forrás vagy az üzenet a fontos tényező. A titok a közlés módjában, a befogadó közönséggel való kapcsolatban rejlik.

Mely kompetenciák megismerésére nyílik lehetőség a tréning során?

TÁRGYALÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK
Hogyan azonosíthatjuk és használjuk a különböző szituációkban alkalmazandó tárgyalástechnikai módokat?

TUDATOS ÉS MAGABIZTOS ATTRAKTIVITÁS
Mely interperszonális képességek fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy hatékonyan érveljünk?

CÉLORIENTÁLT KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG
A hatékony közlés elvének megfelelően hogyan kommunikáljunk tömören és lényegre törően?

Egy konkrét elképzelés vagy ismeret kialakítása partnerünkben gyakran kihívást jelent. Az üzleti világban a meggyőzés olyan tudományosan kialakított eszköz, amely biztosítja az intenzív növekedést, főleg akkor, ha az megfelelő kommunikációval párosul.

Prezentációs ismeretek

A prezentáció során számos tényező léphet fel a közvetíteni kívánt tartalom hatékony átadása ellen – többek között ilyen lehet a helytelen közlési mód, a rosszul felépített struktúra, vagy az előadás időtartama, mely meg nem értettséget és az előadás iránti érdektelen jelenlétet szül. A hatékony technikákat prezentációs tréningünk ismerteti.

Mely technikák elsajátítását biztosítja a tréning?

STRUKTURÁLT FELÉPÍTÉS
Hogyan érdemes felépíteni egy előadást az átláthatóság és hatékonyság jegyében? Mitől lesz egy prezentáció követhető?

BEFOLYÁSOLÁSI TECHNIKÁK
Hogyan létesíthető közvetlen kapcsolat a közönséggel? Hogyan alkalmazhatóak a nyelvi és a metakommunikációs eszközök a befolyásolásra?

A FIGYELEM VEZÉRLÉSÉNEK MÓDSZERE
Hogyan kelthetjük fel a figyelmet különféle marketing eszközök segítségével (képek, színek, stb.)? Hogyan hozható létre „valódi jelenlét” az előadáson?

A jó prezentáció megszólítja és cselekvésre ösztönzi a hallgatót. Ahhoz, hogy közlésünkkel hatást érjünk el tudatvezérelten, tisztán és érthetően kell átadnunk információinkat. Megfelelő módszertannal, a kommunikáció nyelvi (hangsúly, hanglejtés, szünet, írásjelek hangzásban betöltött szerepe) és nyelven kívüli eszközeinek sikeres használatával (mimika, gesztus, testtartás) a közlés eléri célját, a közönség befogadó és motivált lesz.

Konfliktus- és kritikakezelés

Előny kovácsolása a konfliktusok és kritikák halmazából? Lehetséges!
Hatékony módon átlátni és kezelni a legkülönbözőbb krízishelyzeteket, befogadni és megoldani a mindennapi konfliktusokat elengedhetetlen az üzletfejlesztéshez.
A konfliktus- és kritikakezelés olyan képességek, melyek rendszert alkotva nyerő helyzetbe hozhatnak nem csak bennünket, hanem a csapatunkat is. A szükségtelen konfliktusok elkerülésével időt és energiát nyerünk már rövid távon is.

Miben segít a tréning?

A KONFLIKTUS-MENEDZSMENT ESZKÖZEI
Hogyan védjük meg az álláspontunkat a célkongruenciát is szem előtt tartva? Hogyan kezeljük hatékonyan a konfliktust annak különböző fázisaiban?

KRITIKAKEZELÉSI MÓDSZEREK
Hogyan kezeljük megfelelően és építkezzünk a minket érintő kritikákból? Kritika és motiváció: egység vagy ellentét?

HATÉKONY KÖZLÉSI MÓDSZEREK
Hogyan kommunikáljuk észrevételünket úgy, hogy ne generáljunk konfliktust és elkerüljük a kritika negatívumait?

Egyes képességeinket sok esetben egyáltalán nem, vagy csak addig a szintig kívánjuk fejleszteni, amíg úgy érezzük, kézzelfogható eredményt értünk el.

A konfliktus- és kritikakezelés olyan képességek, melyek rendszert alkotva nyerő helyzetbe hozhatnak nem csak bennünket, hanem a csapatunkat is. A szükségtelen konfliktusok elkerülésével időt és energiát nyerünk már rövid távon is.

Személyiségfejlesztő tréningek

Egy fiatal nő rágja a tollat és közben gondolkozik.
Nehezek a választási, döntési helyzetek? Vezetőként nem tudsz megbirkózni a cégen belül fennálló krízishelyzetekkel? Személyiségfejlesztő, vezetői tréningeink fókuszában a vezetői kompetenciafejlesztések állnak. Ezeken a képzéseken megerősítjük személyiségedet, hogy döntéseidet magabiztosan hozd meg.
 • Önismereti tréning
 • Kiégés és stresszkezelés
 • Reziliencia és változáskezelés
 • Kreativitásfejlesztés

Bővebben

Önismereti tréning

Kezdd magadon a munkát!

A munkahelyünkön hajlamosak vagyunk a külsőségekre koncentrálni, mint a karrier, előrelépési lehetőség, feladatok, célok stb., de mindeközben elfeledkezünk önmagunkról. Elfelejtünk, vagy éppen nem tudunk örülni az eredményeinknek, sikerességünk ellenére nem érezzük jól magunkat a bőrünkben és idővel a teljesítményünk is elkezd csökkeni.

Mit nyerhetnek a vállalat dolgozói az önismereti tréninggel?

 • DOLGOZÓI MUNKAHELYI ELÉGEDETTSÉG NÖVEKEDÉSÉT
 • FLUKTUÁCIÓ, HIÁNYZÁSOK CSÖKKENÉSÉT
 • JOBB PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉGŰ, ÖSSZETARTÓBB, MAGAS BIZALOMFOKÚ CSAPATOT
 • SZEMÉLYKÖZI KONFLIKTUSOK MINIMALIZÁLÁSÁT
 • JOBB MUNKAHELYI ATMOSZFÉRÁT
 • PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉG NÖVEKEDÉSÉT
Önismeretünkre hatnak egyrészt a környezetünkből érkező visszajelzések, másrészt saját magunkról gyűjtött tapasztalások, megfigyelések. Az önmagunkról kialakított kép az új felfedezések által folyamatosan formálódik. Minél jobban ismerjük magunkat, annál elégedettebbek leszünk. Vállalati környezetben önmagunk magas szintű ismerete életünk számtalan kognitív és affektív tényezőjére hatást gyakorol.

Az elégedettség és kiegyensúlyozottság magával hozza a magas szintű stressztűrést, a konstruktív konfliktuskezelést, mindezek együttes hatása pedig egyenletes teljesítményt applikál. Annak ellenére, hogy a cégek többsége úgy véli a munkahelyi környezetben nincs helye az önismeretnek, a fenti érvek és évek kutatási eredményei bizonyítják az ellenkezőjét. Egy profitábilis vagy éppen piacvezetésre törő vállalat sikerességének kulcsa az önmagát jól ismerő humánerőforrás.

Kiégés és stresszkezelés

A kiégés lassacskán népbetegséggé válik a teljesítményorientált kultúrákban. A társadalmi elvárások folyamatosan nyomás alá helyeznek bennünket, hogy minden szerepünkbe helytálljunk, nem száz százalékosan, hanem ha lehet, még e fölött. A szervezetünk a fokozott terhelés és oda nem figyelés következtében pedig megbetegszik. Ezt gyakran már csak a komoly testi panaszok esetén vesszük észre, pedig a probléma a szellemi és lelki világunkba már régóta beférkőzött. Mára komoly eszköztár áll rendelkezésre a kiégés és a stressz kezelésére. Vállalati oldalról az egyik legnépszerűbb eszköze a tréning.

Milyen képességeket sajátíthatóak el egy kiégés és stresszkezelési tréningen?

 • HATÉKONY STRESSZKEZELÉSI TECHNIKÁK
 • BELSŐ KONFLIKTUSAINK FELOLDÁSA
 • ÉRZELMEK ÉS INDULATOK TUDATOS KEZELÉSE
 • KIÉGÉS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS FELISMERÉSÉNEK KÉPESSÉGE
 • FRUSZTRÁCIÓ, DÜH, HARAG AZONOSÍTÁSA ÉS KEZELÉSE
 • MOBILIZÁCIÓS STRESSZ FELISMERÉSE, A DISTRESSZ FELOLDÁSA

Herbert J. Freudenberger , a kiégés fogalmát megalkotó pszichoanalitikus szerint a „…burnout (kiégés) szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stressz nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentális kimerülés állapota, amely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s melyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek.” Freudenberger megfogalmazása szinte már apokaliptikus hangulatba hozza az olvasót, pedig a fenti szavak és jelentésük mögött semmilyen túlzás nincs.

A kiégés legjobb „kezelése” a prevenció, de kezdeti szakaszában is visszafordítható tudatosság segítségével. Felelős vezetőként fontos figyelnünk a jelekre a kiégett, stresszes dolgozók teljesítménye meredeken csökken, többet hiányoznak. Ismert, hogy azon szervezetek, amelyek tudomást sem vesznek a burnoutról, mi több kijelentik, hogy nem is létezik, hosszú távon növekvő fluktuációval számolhatnak.

Reziliencia és változáskezelés

Legtöbben ismerünk olyan személyeket a környezetünkben, akik annak ellenére, hogy rendkívül sokféle típusú és súlyosságú nehézséggel találják szembe magukat mégis kiegyensúlyozottak. Ők azok, akik birtokában vannak a rugalmas alkalmazkodóképességnek, azaz a rezilienciának. A folyamatosan változó környezetükhöz képesek egészséges módon adaptálódni. Rendelkeznek azokkal az eszközökkel és energiákkal, amik segítenek megküzdeni a stresszel. Vállalati tréningjeinken a változáskezelés elsajátítható.

 • Mivel találkozhat a reziliencia és változáskezelési tréningen?

 • MENTÁLIS FELKÉSZÜLÉS AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ NEHÉZSÉGEKRE
 • ESZKÖZÖK A HATÉKONY MEGKÜZDÉSHEZ
 • ADAPTÍV VISELKEDÉS ELSAJÁTÍTÁSA
 • RUGALMAS ALKALMAZKODÁS KÖRNYEZETÜNKHÖZ
 • PSZICHÉS IMMUNRENDSZER FEJLESZTÉSE
 • ERŐSSÉGEK, GYENGESÉGEK MEGISMERÉSE ÉS TUDATOS HASZNÁLATA
A pszichológia a rezilienciát fejleszthető képességnek tartja, annak ellenére, hogy öröklött tényezői is vannak. Egyéni, csoportos és szervezeti szinten is tökéletesíthető, annak érdekében, hogy a megterhelő, feszültséget okozó élethelyzetek ellenére is megőrizzük egyensúlyunkat, fel tudjunk állni a kilátástalan krízishelyzetekből. Hasonlatos az immunrendszerünkhöz, csak itt a védelem fókusza nem a testünk, hanem a lelkünk. A reziliens egyén, csoport és szervezet pozitívan gondolkodik, az erőforrásokra és megoldásra koncentrál a hiányosságok, problémák helyett.

Kreativitásfejlesztés

A kreativitás szó hallatán legtöbbünkben a művészek, zenészek és alkotásaik sora idéződik fel. A kreativitás ennél jóval összetettebb és túlmutat a művészetek világán. Mindemellett a kreativitás fogalmát komoly tévhitek övezik. Sokak szerint kizárólag örökletes, mások szerint tanulható. Az igazság valahol a kettő között van. A valóság legkönnyebben úgy szemléltethető, hogy megértjük a kreativitás nem egy gén, hanem különböző tényezők megfelelő pillanatban, megfelelő helyen történő együttállása. A kreatív gondolkodás alapja az innovációnak, ez utóbbi pedig a versenyelőnynek.

Mit nyerhetünk a kreativitás fejlesztésével?
 • PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉG FEJLŐDÉSÉT
 • ÚJ MEGLÁTÁSOKAT, ÖTLETEKET
 • MEGSZOKÁSOKBÓL VALÓ KITÖRÉST
 • DIVERGENS GONDOLKODÁSMÓDOT
A kreativitás elsősorban a divergens (széttartó) gondolkodásmódban nyilvánul meg. Ez a fajta gondolkodásmód teszi lehetővé, hogy képesek legyünk egy-egy problémát több oldalról megközelíteni, hogy meglássuk az összefüggéseket látszólag egymástól független elemek között. A kreatív ember vonásai között említhetjük a szenzitivitást, a fluenciát (könnyedséget), az originalitást (eredetiséget), a flexibilitást (rugalmasságot), illetve sok más vonást. Ha ebből indulunk ki, minden vállalat életében elkelne egy-egy kreatív személy, hogy új problémamegoldásokkal gazdagítsa a szervezet életét. Nos, mi lenne akkor, ha egyszerre sokan lennének képesek új ötletekkel, elképzeléssekkel előállni, csak más-más szinten?

Vezetői tréningek

Asztalnál ülnek vezetők akiknek tréninget tart a hrsiker egyik oktatója.
Ezen tréningek a felelős munkakörben dolgozók vezetői kompetenciáit, magatartásbeli normáit és kommunikációs készségeit fejlesztik.
 • Vezetői kommunikáció
 • Vezetői konfliktuskezelés
 • Én, mint vezető – vezetői önismeret
 • Motivációs tréning

Bővebben

Vezetői kommunikáció

Egy vezetőnek számtalan képességet kell elsajátítani, hogy megfelelő irányítójává váljon akár egy kis csapatnak, akár egy nagyobb részlegnek, vagy egy komplex szervezetnek. A szerepében különböző emberekkel találkozik, köztük üzlettársakkal, tanácsadókkal, csapatának tagjaival, akik mind-mind elvárásokkal fordulnak felé: prezentáljon egy új lehetőséget, egy új célról győzze meg kollégáit, vagy csak rendezzen egy vitás helyzetet. Mindezekben segítségét nyújt a kiváló kommunikáció. A tréningek vezetőknek szólnak elsősorban, de minden felelős beosztásban dolgozó profitálhatnak belőlük.

Milyen technikák elsajátításában segít a vezetői kommunikációs trénig?
 • MEGGYŐZŐ KOMMUNIKÁCIÓ
 • TÁRGYALÁSTECHNIKA
 • KÉTSZEMÉLYES HELYZETEKBEN ALKALMAZHATÓ KOMMUNIKÁCIÓ
 • KRÍZISHELYZETEK SORÁN HASZNÁLT KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK
 • PREZENTÁCIÓS ALAPOK
 • ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ
Egy vezető nem csak irányít, célokat, elvárásokat határoz meg és döntéseket hoz, hanem kultúrát is közvetít. A felelőssége óriási, hiszen a kollégái számára követendő példává kell válnia, amelyben a kommunikációja a leghatékonyabb segítség. A vezetői kommunikációt meghatározza a hanglejtés, a hangmagasság, a beszédstílus, a vezető által használt szavak és a mondandó felépítése. A megfelelő kommunikációs stratégia megválasztásával a vezetőben nem csak főnököt látnak majd a munkavállalók, aki az utasításokat adja, hanem igazi példaképpé emelkedhet, amely a vállalat sikerességét is befolyásolja.

Vezetői konfliktuskezelés

A vezetői lét egyik legnagyobb kihívása az egyének és csoportok motiválása. A vezetők többsége tanácstalan ezen a téren és folyamatosan keresi a legjobb megoldást. A technológia gyors ütemű fejlődése mellett nagy felelősség és nehézség megtalálni azt a módszert, amelynek segítségével fenntartható a munkatársak motivációja. Ebben segít a konfliktushelyzetek megoldására irányuló vezetői kompetenciafejlesztés.

Milyen tudás szerezhető meg a tréningen?
 • MINDENNAPI MUNKA SORÁN HASZNÁLHATÓ MOTIVÁCIÓS ESZKÖZÖK
 • JUTALMAZÁSON TÚL, MIÉRT NEM MOTIVÁL A PÉNZ?
 • HOGYAN HOZZUK VISSZA A KOLLÉGÁK MOTIVÁCIÓJÁT?
 • HOGYAN MAXIMALIZÁLJUK A KOLLÉGÁK MOTIVÁCIÓJÁT VEZETŐKÉNT?
A motiváció szó eredeti jelentése mozgatni, mozogni. A vezetők a csapatuk irányítása során megpróbálják felismerni, hogy mi hajtja a kollégákat nap mint nap. A motiváció alapja az egyén, aki a döntéseit a belső tudati állapotának megfelelően fogja meghozni. Motivációs elemek sokszínűek, léteznek külső és belső mozgató rugóink, de fontos megjegyezni, hogy kizárólag a belső késztetésünk fogja meghatározni a lelkesedésünket. Ha ismerjük a felelősségi körünkbe tartozók motivációját, már fél úton járunk a kiegyensúlyozott, magas teljesítményű csapat eléréséhez.

Marketing tréningek

egy nő ír a jegyzetfüzetbe és közben kávét iszik.
Gyakorlatorientált kurzusunk a marketing alapjaitól kezdve építi fel hallgatóiban azt a tudást, amelyet a későbbiekben a mindennapokban kell majd alkalmazniuk a munkájuk során.
 • Marketingkommunikáció
 • Márkamenedzsment
 • Marketingmenedzsment a gyakorlatban
 • Briefkészítés és ügynökségmenedzsment a gyakorlatban

Bővebben

Marketingkommunikáció

Eladásösztönzés / image építés a gyakorlatban

Egy márkának, egy terméknek, egy szolgáltatásnak úgy lesz neve, arca, tartalma a nagyközönség előtt, ha azt a cég megfelelően kommunikálja a világ felé. A marketingkommunikáció során a mindennapokban használható tudást sajátítanak el a résztvevők, hogyan irányítsák a figyelmet a szolgáltatásaik, termékeik felé, miképp ösztönözzék a már meglévő és leendő ügyfeleiket vásárlására, hogyan kommunikáljanak érdekeltségeikkel a nekik megfelelő módon.

Milyen ismeretekkel foglalkozunk a tréningen?
 • CÉLOK ÉS ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSA
 • ÜZENET ÉS CÉLKÖZÖNSÉG
 • TARTALOM, MÉDIA ÉS KÖLTSÉGEK
 • GYAKORLATI PÉLDÁK
 • RIPORTOK A VEZETÉSNEK

Márkamenedzsment

Napjainkban egyre fontosabb, hogy az ügyfelek ne csak halljanak egy márkáról, hanem azonosuljanak annak értékeivel, személyre szólónak tartsák annak üzenetét, a márka bizalmat és hűséget ébresszen a vásárlókban. Ma már nem lehet felszínesen márkát építeni és piacra dobni, az eddig jól működő sablonok és reklámszövegek helyett valódi vásárlói élményeket kell nyújtani. A márkamenedzsment éppen ezért egy hosszú távú gondolkozásmódot, a célcsoport meghódítását, megtartását és növelését követeli meg a vállalatoktól, amelyre sokszor még egy jól működő szervezet sincs felkészülve.

Miről lesz szó a tréningen?
 • STRATÉGIA, VERSENYTÁRSAK
 • 4P, 6P: A KLASSZIKUS MARKETINGESZKÖZÖK MEGISMERÉSE
 • CÉLKÖZÖNSÉG, MEGFELELŐ KOMMUNIKÁCIÓ
 • B2B, B2C
 • IMÁZS ÉS ISMERTSÉG
 • MÁRKAKITERJESZTÉS

Marketingmenedzsment a gyakorlatban

A tréningen a marketing mindennapos alkalmazásával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Ismerni kell, hogy mikor, hogyan, kinek és mennyiért lehet értékesíteni, szolgáltatást nyújtani. A konkurencia feltérképezésétől a médiában való célorientált megjelenésig sajátíthatnak el a résztvevők olyan hasznos tudást, amelyet a mindennapokban is tudnak majd alkalmazni.

Miről tanulhattok a tréningen?
 • BENCHMARKING ÉS ÉRTÉKEINK
 • FOGYASZTÓI KUTATÁSTÍPUSOK ÉS POZICIONÁLÁS
 • ÁRAZÁS A GYAKORLATBAN
 • MÉDIA
 • ELADÁSHELY

Briefkészítés és ügynökségmenedzsment a gyakorlatban

A brief olyan, mint egy iránytű. Segítségével mindenki tudja, hogy merre induljon, mit csináljon céljai elérésének érdekében. Átlátható, számonkérhető stratégiát kíván, precíz feladatmegoldásokra inspirál.

Miről lesz szó a gyakorlatban?
 • ALAPELVEK
 • AZ ELKÉSZÍTÉS FOLYAMATA
 • AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZA
 • KREATÍV BRIEF
 • JAVASLATOK ELBÍRÁLÁSA

Értékesítési tréningek

Emberek ülnek a székeken és a tréningen figyelik az előadást amit a hrsiker oktatója tart.
A mai piacgazdaság állandó megújulásra készteti a cégeket, kiváló értékesítőnek lenni pedig az egyik legnehezebb feladat. Egy jó értékesítő a cég motorja, nélküle nincs fejlődés, profit és piacnövekedés. Hogyan lehetsz etikus, még motiváltabb értékesítő, aki egyszerűen vonzza a vevőket? Mi megmutatjuk!
 • B2B telefonálási készségek fejlesztése
 • Sales Leaders Coaching Program

Bővebben

B2B telefonálási készségek fejlesztése

A személyes jelenlét nélküli, telefonon keresztül történő kapcsolatfelvétel az egyik legérzékenyebb terület az értékesítésben. Pillanatok alatt kell meggyőzőnek, hatásosnak, szimpatikusnak lenni. Ha nem vagy kellően összeszedett és a mondandód nem kellően profin kidolgozott, akkor kicsúsznak a kezedből a szálak és nem fogod elérni a célodat. A telefonálási készségek tanulhatók, fejleszthetők, útmutatásaink alapján magabiztosan emeled fel majd a telefont.

Miről lesz szó a gyakorlatban?
 • értékesítési ciklus
 • források felkutatása, minőségi adatbázis, minősítési megoldások
 • ügyféljelöltek kategóriái, kiemelt ügyféljelöltek, általános ügyféljelöltek
 • kulcsfontosságú sikertényezők
 • időpont egyeztetés, szövegkönyvsablon megírása
 • telefonos technikák, útmutatás a telefonáláshoz, adtabázis munkalap sablonok, időpont-egyeztetés
 • ellenvetések kezelése, megállapodások, lezárás

Sales Leaders Coaching Program

A tréning segít, hogy a számtalan lehetőség közül megtaláljátok azt a megfelelő értékesítési folyamatot és módszertant, amellyel eléritek a piaci, termék és bevételi célotokat. Hatékony értékesítési folyamat ismeretében a szervezet jelentős energiákat és pénzt spórol, hiszen üzenete, szolgáltatása, terméke felesleges körök nélkül, célzottan jut el partnereihez.

Kövessen minket itt is!

Hírlevél feliratkozás