Tréningek

Kommunikációs tréningek

Bővebben

Személyiségfejlesztő tréningek

Bővebben

Csapatépítés

Bővebben

Vezetői tréningek

Bővebben
Kommunikációs tréningek

Kommunikációs tréningek

Segítenek megérteni és elsajátítani azokat a verbális és non verbális kommunikációs jeleket, amelyek nélkülözhetetlenek egy profitábilis vállalkozás üzemeltetéséhez.


• Üzleti kommunikáció

• Meggyőző kommunikáció

• Prezentáció

• Konfliktus és kritika kezelés

Üzleti kommunikáció
Meggyőző kommunikáció
Prezentáció
Konfliktus és kritika kezelés

A formális, üzleti világban ahhoz, hogy egy éles helyzet vagy megbeszélés pozitív kimenetelű legyen fontos a kommunikációs technikák tudatos alkalmazása. Ezen kívül kell, hogy a metakommunikációs jeleket is használni és értelmezni is tudjuk, amit a partnerünk közvetít a számunkra. Ezáltal kerülhetünk „win-win” vagy bőséges csere pozícióba pl. egy tárgyalás során. Emellett hatékonynak kell lenni az ügyfelekkel való kommunikációban is, mint a bizalomépítés, tárgyalás és lezárás folyamatában. Ezen készségek fejlesztésében játszanak fontos szerepet az üzleti és meggyőző kommunikációs tréningek.

Az előadások prezentálásához megtanulható, hogy milyen technikai elemeket, figyelemfelkeltő eszközöket alkalmazzunk, hogyan építhető fel az előadás és miként kezelhető az előadói stressz. Megelőzési és kezelési technikák elsajátítása segít az üzleti élet szereplői közt felmerülő konfliktus helyzetek, a cégen belüli feszültségek és nézeteltérések kezelésében és az ezekben való részvételben. Megvizsgálható a saját reakció bizonyos helyzetek során, ami tudatosan fejleszthető és alkalmazható a problémák békés megoldására. A részvevők képet kapnak arról, hogyan dolgozzanak fel egy őket ért pozitív vagy negatív kritikát és miként kezeljék azt.

Személyiségfejlesztő tréningek

Személyiségfejlesztő tréningek

Személyiségfejlesztő tréning során a résztvevőben erősödnek azok a készségek melyek elengedhetetlenek, hogy megtalálja önmagát és képes legyen helyt állni a munka világában.


• Önismereti tréning

• Kiégés és stressz kezelés

• Reziliencia és változás kezelés

• Kreativitás fejlesztés

Önismereti tréning
Kiégés és stressz kezelés
Reziliencia és változás kezelés
Kreativitás fejlesztés

Megteremtődik egy olyan belső egyensúly, ami javít az életminőségén és könnyebb lesz számára a komfortzónáján kívüli helyzetekhez és változásokhoz való alkalmazkodás.
Növekszik a helyzetfelismerő és problémamegoldó készsége, jobb lesz a munkatársakkal és más emberekkel való kapcsolata, kommunikációja. Nem alakul ki egyoldalú szemléletmód, a dolgokat kreatív módon tudja megközelíteni, és személyiségének fejlődése hatással lesz a teljesítményének növelésére is.

Csapatépítés

Csapatépítés

A csapatépítő tréningek a már meglévő vagy egy jövőbeni csapat fejlesztésére irányul.


• Együttműködés és bizalomépítés

• Csoportdinamika fejlesztés

Együttműködés és bizalomépítés
Csoportdinamika fejlesztés

A különböző szituációs és játékos feladatok segítenek fejleszteni a csapatok készségszintjét és pozitív élményekkel jobban összekovácsolja őket. Egy közös cél érdekében rendkívül hatékonyan tudnak együttműködni, erősödik bennük a csapatszellem, amit a munkájuk során pozitívan képesek kamatoztatni.

Megismerkednek a csoporton belüli szerepekkel, és hogy azok hogyan oszlanak el, hogyan lehet az ezzel járó helyzetekhez alkalmazkodni. A csapatépítés során nő az egymásba vetett bizalom, az összetartás és csoportszinten fokozódik a teljesítmény minősége.

Vezetői tréningek

Vezetői tréningek

Ezen tréningek a felelős munkakörben dolgozók vezetői kompetenciáit, magatartásbeli normáit és kommunikációs készségeit fejlesztik.


• Vezetői kommunikáció

• Vezetői konfliktuskezelés

• Én, mint vezető – vezetői önismeret

• Motivációs tréning

Vezetői kommunikáció
Vezetői konfliktuskezelés
Én, mint vezető – vezetői önismeret
Motivációs tréning

A résztvevő megismeri és elsajátítja, hogy a szervezeti hierarchiában betöltött pozíciójában hogyan teremtsen kapcsolatot, hogyan viszonyuljon partnereihez, munkatársaihoz. Megtanulja az információközlés fortélyait, mely segít abban, hogy különböző jó vagy kedvezőtlen helyzetekben miként közöljön tényeket, híreket.

A készségfejlesztés során szerepet kap a delegálás, jutalmazás és retorzió mikéntje is. A vezető képes lesz felismerni, hogy a konfliktus helyzetekben milyen szerepet tölt be vagy kell betöltenie és azt milyen módon kezelje. A beosztottakat könnyebben tudja motiválni, irányítani és csapatként összetartani.