VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ

Egy vezetőnek számtalan képességet kell elsajátítani, hogy megfelelő irányítójává váljon akár egy kis csapatnak, egy nagyobb részlegnek vagy egy komplex szervezetnek. A szerepében különböző emberekkel találkozik, köztük üzlettársakkal, tanácsadókkal, csapatának tagjaival, akik mind-mind elvárásokkal fordulnak felé: prezentáljon egy új lehetőséget, egy új célról győzze meg kollégáit vagy csak rendezzen egy vitás helyzetet. Mindezekben segítségét nyújt a kiváló kommunikációja.

Milyen technikák elsajátításában segít a vezetői kommunikációs trénig?
  • Meggyőző kommunikáció
  • Tárgyalástechnika
  • Kétszemélyes helyzetekben alkalmazható kommunikáció
  • Krízishelyzetek során használt kommunikációs eszközök
  • Prezentációs alapok
  • Asszertív kommunikáció
A vezető nem csak irányit, célokat, elvárásokat határozz meg és döntéseket hoz, mindemellett kultúrát is közvetít. A felelőssége óriási, hiszen a kollégái számára követendő példává kell válnia, amelyben a kommunikációja a leghatékonyabb segítség. A vezető kommunikációját meghatározza a hanglejtése, a hangmagassága, a beszédének stílusa, az általa használt szavak és mondandójának felépítése. A megfelelő kommunikációs stratégia megválasztásával a vezetőben nem csak főnököt látnak majd, aki az utasításokat adja, hanem igazi példaképé emelkedhet, amely a vállalat sikerességét is befolyásolja.