VEZETŐI KONFLIKTUSKEZELÉS

Vezetőként a csapat irányítása során számolnunk kell az egyet nem értéssel, de a felénk irányuló vitás helyzetekkel is. A konfliktusok hálójában két fronton is helyt kell állnunk a mindennapi kihívások és a napi feladatok mellett. A vitás helyzetek elvonják a figyelmünket és csökkentik a hatékonyságunkat is, így a célunk a helyzet minél hamarabbi megoldása.

Milyen készségek fejlesztését garantálja a vezetői konfliktuskezelő tréning?
  • Konfliktusok végleges feloldása
  • Konfliktuskezelési technikák
  • Szituatív vezetés a konfliktusok világában
  • Moderátori szerepkör felvétele
  • Win-win helyzet megteremtése
A konfliktus belső állapot, amelynek során látszólag vagy ténylegesen össze nem egyeztethető erők munkálkodnak bennünk. A konfliktusok életünk fontos mozgató rugói és a fejlődésünk során nagy szerepet játszanak. Azonban nehéz e helyzeteket felismerni és komoly buktatókba ütközünk a konstruktív megoldásuk alatt. A vezetői létben pedig el kell tudnunk sajátítani egyéni vitás helyzeteink sikeres kezelését, amellett, hogy kollégáink és beosztottjaink mellett állunk moderátorként a problémát okozó szituációk során.