Csapatépítés

A különböző szituációs és játékos feladatok segítenek fejleszteni a csapatok készségszintjét és pozitív élmények által jobban összekovácsolja őket. A csapattagok egy közös cél érdekében rendkívül hatékonyan tudnak együttműködni, erősödik bennük a csapatszellem, amit a munkájuk során pozitívan képesek kamatoztatni.

Megismerkednek a csoporton belüli szerepekkel, és hogy azok hogyan oszlanak el, hogyan lehet az ezzel járó helyzetekhez alkalmazkodni. A csapatépítés során nő az egymásba vetett bizalom, az összetartás és csoport szinten fokozódik a teljesítmény minősége.

Milyen alkotói vannak?

 • EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS BIZALOMÉPÍTÉS
 • CSOPORTDINAMIKA-FEJLESZTÉS

Együttműködés és bizalomfejlesztés

A média az utóbbi évtizedekben egyre inkább az individualizmustól hangos. A társadalom folyamatosan arra ösztökél bennünket, hogy egyedül küzdjünk meg a problémáinkkal, kizárólag magunkra számíthatunk és az életünk egy folyamatos verseny. Ez a küzdelem és az egyedüllét azonban bizonyos idő elteltével nem visz minket előrébb, sőt gátolni fogja a másokkal való együttműködő kommunikációnkat is.

Mit adhat a tréning a résztvevőknek?
 • CSAPATBAN VALÓ EGYÜTTDOLGOZÁST
 • JOBB ATMOSZFÉRÁT
 • CSAPAT SZINTŰ KONFLIKTUSOK FELISMERÉSÉT
 • BIZALOMFEJLESZTÉST
 • EGYÜTTMŰKÖDŐ KÉPESSÉG FELISMERÉSÉT ÉS FEJLESZTÉSÉT
 • KOLLEKTÍVA ÉRZÉSÉT, EZÁLTAL A CSAPAT SZINTŰ HATÉKONYSÁGNÖVELÉST

A vállalatok éves forgalom, foglalkoztatottak száma alapján különbözőek, ám azt megállapíthatjuk, hogy sikeres egyszemélyes cégekből viszonylag keveset találunk. A kezdetektől fogva más emberekkel, csoportokkal, részlegekkel kell együtt dolgoznunk. Mi határozza meg ennek a tevékenységnek a sikerességét? Kutatásokkal igazolt, hogy az együttműködő, magas bizalmi szinttel rendelkező csoport. Egy szervezet hiába tömöríti a legmagasabb szakismerettel rendelkező munkavállalókat a régióban, ha azok nem tudnak együtt jól funkcionálni, nem jelent számára versenyelőnyt. Egy csoport hatásfokát nem az egyének teljesítménye, hanem a csoport eredményessége határozza meg. A bizalom és az együttműködés szintje pedig fejleszthető.
 

Csoportdinamika-fejlesztés

A csoportdinamikai tréning során a résztvevők közti interakciók vannak előtérben. Elsősorban az ‘itt és most’-ra koncentrálunk. A tagok saját és mások viselkedéséről és azok okairól alkotott hiedelmeikkel találkoznak. A közös munka során megtanulják maguk és egymás reális észlelését. A csoportdinamikai tréning fontos mozgatórugója a feedback. A visszajelzések nem egyenlők az abszolút igazsággal, hanem megmutatják, hogyan észlelünk másokat.

Mit kínál a csoportdinamikai tréning?
 • CSOPORTSZEREPEK TISZTÁZÁSÁT
 • EGYÜTTMŰKÖDŐ CSAPATOT
 • CSAPAT SZINTŰ KONFLIKTUSOK MEGÉRTÉSÉT ÉS FELOLDÁSÁT
 • MAGUNK ÉS MÁSOK REÁLIS ÉRZÉKELÉSÉT
 • CSOPORT PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSÉT

A csoportdinamika nem más, mint a csoportban zajló konfliktusok, szerepek, érzelmek és konkurenciaharcok egyvelege. Illetve mindezek mellett a személyközi komplex folyamatok tudatos és tudattalan érzékelése. A csoportdinamikai tréningen mély kapcsolat alakul ki a résztvevők és a tréner között.

Továbbá a csoportdinamikai tréning módszert lényege az alacsony strukturáltsági fok. A nap során a csapat és az egyének szükségletei határozzák meg a nap menetét. Az új helyzetnek és az alacsony strukturáltságnak köszönhetően a tagoknak lehetősége nyílik az ön- és csoportreflexióra, továbbá új viselkedési minták kipróbálására. A csoportdinamikai ülés során a csapat olyan szintű bizalmi helyzetet teremt, hogy a fent felsoroltak biztonságos környezetben kipróbálhatók.

A szervezet vezetése nem lehet kizárólag egyirányú. Egy vezető képviseli a cég filozófiáját és szervezeti kultúráját, ugyanakkor a mindennapokban motiválnia, problémát megoldania, döntenie kell. Mi megmutatjuk, hogyan csináld!

Kövessen minket itt is!

Hírlevél feliratkozás